Lietuva - vyresnysis leitenantas  

Lietuvos Kariuomenei sakymai:
1920.01.14 Nr.218 - suteiktas karininko laipsnis (nuo 1919.06.10) ir paskirtas Panevio komendantron
1920.01.27 Nr.228 - suteiktas Vyresniojo leitenanto laipsnis
1920.04.24 Nr.311 - paskirtas tank kurs komandon, komandiruotas Rygon nuo 1920.03.03
1920.07.30 Nr.391 - laikinai prikomandiruotas prie arvuoto Brio (nuo 1920.07.17)
1920.08.21 Nr.408 - iformavus tank komand paskirtas arvuotan brin
1920.08.22 Nr.410 - paskirtas Suvalk komendantron
1920.10.23 Nr.462 - paskirtas 11-an pstinink Vilniaus pulkan (nuo 1920.10.21)
1921.06.11 Nr.131 - demobilizuotas


The Grand Duchy of Lithuania. Maps
MEMORANDUM ON THE EASTERN AND SOUTHERN BOUNDARIES OF ETHNOGRAPHIC LITHUANIA
Gediminaiciai
Straipsniai
Sources - The Grand Duchy of LithuaniaИспользуются технологии uCoz